Celookresná výtvarná súťaž, ktorej cieľom je priviesť deti k výtvarnej tvorbe, ale aj k poznaniu svojho regiónu, k poznaniu povier, rozprávok, legiend, významných osobností, architektúry, prírody a prírodných krás. Každoročne sa do súťaže zapojí približne 300 žiakov škôl z celého okresu. Hodnotenie prác prebieha v štyroch kategóriách a to MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ - 2. stupeň a  ZUŠ. Vyhodnotenie prác s odovzdávaním cien a vernisáž prebieha vždy počas osláv mesta pri príležitosti MDD. Do súťaže sa môže zapojiť aj jednotlivec, prácu môže odovzdať od apríla do konca mája v Galérii Andrej Smolák.

GALÉRIA :