Dokumenty školy
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ( na stiahnutie ) :

Rozhodnutie MŠSR o zaradení do siete škôlPDF
Zriaďovacia listinaPDF
Školský poriadokPDF
Prevádzkový poriadokPDF
Bezpečnostné predpisyPDF

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ

2%   Z ODVEDENEJ DANE

AKO SPONZOR SZUŠ

List zriaďovateľaPDF
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmovPDF
Poučenie na vyplnenie vyhláseniaPDF
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmovPDF

PRIHLÁSENIE SA NA ŠTÚDIUM :

Prihláška pre SZUŠ SninaPDF
Prihláška pre elokované pracoviskáPDF
Čestné prehláseniePDF