Zamestanci
AS small 4
Akad. mal. ANDREJ SMOLÁK

Riaditeľ

-  Maliar, galerista a zriaďovateľ Súkromnej ZUŠ. Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1979) a mimoriadneho štúdia Akadémie výtvarných umení v Prahe (1989). Od roku 1985 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní.

-  Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine, ktorá vznikla ako filiálka Galéria MIRO Berlín. A od roku 1998 vedie galériu aj v Bratislave.

-  Je laureátom viacerých ocenení za umeleckú tvorbu: Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002), Svetovej ceny Salvadora Dalího (2003)                                           

Je členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a je riaditeľom filiálky tejto akadémie na Slovensku

- Založil Medzinárodný výtvarný festival Snina, ktorý každoročne realizuje od roku 1994

- V roku 2004 zriadil Súkromnú základnú umeleckú školu v Snine.                                                                                     

-  Začal realizovať celosvetový projekt Galéria Maľovaný rovník. Je správcom Nadácie ART.EAST. Zrealizoval niekoľko medzinárodných projektov podporovaných z fondov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu.                                                     

-  V roku 2006 Získal čestnú cenu za umenie Asociácie umenia a kultúry v Talinaskom meste Marigliano, v roku 2007 sa stal členom - korešpondentom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve (MAKU). V tom istom roku založil Nadáciu KREMENEC na podporu kultúry a zachovania tradícií Rusínov. V roku 2008 získal špeciálnu cenu Artista Segnalato - umelecký objav roka v Talianskom Grottamare. V roku 2009 mu bola odovzdaná Cena Medzinárodnej odbornej poroty v Talianskom Grottamare za umeleckú tvorbu. V rovnakom roku bol vyznamenaný Strieborným rádom za Služby umeniu Medzinárodnou akadémiou kultúry a umenia v Moskve. V roku 2010 sa stal jej členom - akademikom a zároveň bol vyznamenaný Zlatým rádom Za služby umeniu od MAKU. V roku 2010 bol vyznamenaný aj medailou V mene života na Zemi, hnutím Dobrí ľudia sveta v Moskve. V roku 2011 sa stal riaditeľom filiálky MAKU na Slovensku  a bol vyznamenaný Rádom Mieru 2. stupňa. V roku 2013 bola mu udelená cena Premio Speciale Della Critica - Zvláštna cena kritiky v talianskom meste Porto San ´Elpidio. Je laureátom Ceny predsedu PSK Petra Chudíka za rozvoj kultúry v regióne.

Ivan gazii 3
Mgr. IVAN GAZII 

Študoval na Zakarpatskej vysokej škole umenia v Užhorode, odbor učiteľstvo výtvarného umenia. Vo svojom odbore pracoval dlhé roky na ZŠ v Dubryniči. Taktiež sa venoval tvorivej práci. Jeho výtvarné diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Ukrajine, Maďarsku, Česku, Slovensku, Švajčiarsku a Nemecku. Teraz vyučuje na SZUŠ Snina na elokovaných pracoviskách Ubľa, Kalná Roztoka, Kolonica, Klenová a Ladomirov.

zamestnanci 4
Mgr. IVANA KURIŠČÁKOVÁ

Po vyštudovaní výtvarnej výchovy a umenia na Prešovskej univerzite pôsobila dva roky v Bratislave, kde sa venovala aj bytovému dizajnu. Po návrate do Sniny organizovala v Dome matice slovenskej v Snine výstavy Kúsok mňa a kúsok teba (2013) a Farebná fantázia (2015), kde vystavovala svoje práce a práce svojej dcéry Mie. Prostredníctvom obrazov sa snaží poskytnúť moderným názorom vhodnú formu pre myšlienku. Obrazy pre ňu predstavujú určitý mechanizmus na prenos emócii, či myšlienok, kde sa rôznorodým spôsobom snaží vyjadriť svoju vnútornú túžbu. Vyučuje v Snine, v Zubnom, v Pčolinom, v Papíne a v Pichnom.

tomas ratyc 2
Mgr. TOMÁŠ RATYČ

Študoval na Združenej strednej umeleckej škole v Prešove odbor Propagačné výtvarníctvo, neskôr vyštudoval odbor Učiteľstvo výtvarného umenia na Prešovskej univerzite v Prešove. V roku 2016 absolvoval kurz reklamnej a propagačnej grafiky na Inštitúte digitálneho designu a multimédií Mlearning v Košiciach. Venuje sa kresbe, voľnej umeleckej a počítačovej grafike. Medzi jeho úspechy patrí víťazstvo v prvom ročníku výberovej prehliadky súčasnej kresby v Galérii v Carafovej väznici, Prešov 2014. Na SZUŠ Snina vyučuje v elokovanom pracovisku Chlmec. Taktiež vyučuje kurzy kreslenia a maľovania pre študentov a dospelých v Humennom, ktoré organizuje Galéria Andrej Smolák.

122555965_1879705022043638_225233548_o – kópia
Mgr. ZUZANA ŠKUBOVÁ

Vysokoškolské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore Učiteľstvo výtvarného umenia. Predtým absolvovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Prešove, odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Venuje sa keramike, grafike ale najviac inklinuje k maľbe. Na SZUŠ vyučuje v Snine a v elokovaných pracoviskách v Dlhom nad Cirochou, Belej nad Cirochou, Modrej nad Cirochou a v Chlmci.

Jana Skutkova 2
Mgr. JANA ŠKUTKOVÁ 

Študovala na Prešovskej univerzite v Prešove, odbor Učiteľstvo výtvarného umenia a etiky. V súčasnosti sa venuje kresbe, voľnej umeleckej grafike, maľbe a keramike. Od roku 2015 vyučuje na SZUŠ v Snine a elokovaných pracoviskách v Dlhom nad Cirochou a v Uliči. Svojich žiakov pravidelne zapája do výtvarných súťaží a projektov.

Nepedagogickí zamestnanci :

Mgr.  ALEXANDRA POHL DIDIČOVÁ

 Tajomníčka školy

PaedDr.  MICHAELA HAŠUĽOVÁ

 Administratívna pracovníčka

JAROSLAVA FEDIČOVÁ

 Správkyňa budovy SZUŠ