Poznaj svojho suseda – hlavným organizátorom projektu bola Nadácia ART.EAST, súčasťou ktorého bola trojdňová poznávacia exkurzia do Poľska. Žiaci našej školy navštívili mnohé kultúrne a historické pamiatky v Poľsku a zoznámili sa s deťmi základnej umeleckej školy v Stawovej Woli. Po mesiaci poľské deti navštívili Sninu a spoločne sme aktívne strávili ďalšie tri dni.

GALÉRIA :