Kontakt

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Česká 2628/9,  069 01 Snina

Riaditeľ:

akad. mal. Andrej Smolák

+421905 405 947

Sekretariát:

Mgr. Alexandra Pohl Didičová

PaedDr. Michaela Hašuľová

+421915 506 774

+42157/762 43 48