AKTIVITY
MAĽOVANIE VLAKOVEJ STANICE 

Učitelia a žiaci v rámci iniciatívy župy Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj dobrovoľníckou prácou zmenili nevzhľadnú budovu vlakovej zastávky na umelecké dielo. Z viacerých návrhov, ktoré učitelia predložili pani primátorka vybrala ten, kde sú stvárnené hlavné symboly mesta a regiónu. Na stenách nájdete kaštieľ, sochu Herkula, chrámy a kostoly, drevenú plastiku Medovej baby, observatórium na Kolonickom sedle, chráneného kosatca, zubra i orla . . . Čítať viac

MÝTY A LEGENDY RODNÉHO KRAJA 

Celookresná výtvarná súťaž, ktorej cieľom je priviesť deti k výtvarnej tvorbe, ale aj k poznaniu svojho regiónu, k poznaniu povier, rozprávok, legiend, významných osobností, architektúry, prírody a prírodných krás. Každoročne sa do súťaže zapojí približne 300 žiakov škôl z celého okresu. Hodnotenie . . . Čítať viac

VIANOČNÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR

Obľúbená aktivita a prezentácia prác žiakov školy, ktorá prebieha vždy počas Mikulášskych trhov v priestoroch Galérie Andrej Smolák a Domu kultúry na prízemí. Žiaci majú možnosť svoje výrobky, ktoré si starostlivo pripravili počas vyučovacích hodín alebo vo voľnom čase predávať. Vítané sú .... Čítať viac

MIKULÁŠ NA HRANICI

Žiaci zo súkromnej ZUŠ si počas vyučovania pripravili maľované kamene ako darčeky pre colníkov a pohraničiarov, ktorí slúžia na Slovensko - Ukrajinskej hranici v Ubli a spolu s Mikulášom ich odovzdali ako poďakovanie za ich  nepretržitú službu a našu kamennú istotu. Nemohli však . . . Čítať viac

STENA NA ZÁCHRANU VČIEL

Význam záchrany včiel pre budúcnosť detí, pre budúcnosť planéty si aj v Humennom uvedomili ľudia, ktorí majú blízky vzťah k včelárstvu. Rozhodli sa zapojiť do medzinárodného podujatia - výstavbu steny, ktorá mala upriamiť pozornosť ľudstva na záchranu včiel . . . . Čítať viac

MÓDNA SHOW lll. TISÍCROČIA

Cieľom módnej show bolo upriamiť pozornosť ľudí na znečisťovanie prírody. Všetky modely boli vytvorené z odpadového materiálu. Žiaci vytvorili rôznorodé kostýmy a zároveň ich predviedli na mólach počas Medzinárodného výtvarného festivalu . . . . Čítať viac

POZNAJ SVOJHO SUSEDA

Poznaj svojho suseda – hlavným organizátorom projektu bola Nadácia ART.EAST. Súčasťou projektu bola trojdňová poznávacia exkurzia do Poľska. Žiaci našej školy navštívili mnohé kultúrne a historické pamiatky v Poľsku a zoznámili sa s deťmi základnej umeleckej školy v Stawovej Voli. . . . Čítať viac

MAĽOVANIE DETSKÝCH NEMOCNÍC

Tri detské ambulancie ožili obrázkami deti našej školy. Námety boli spracované z detských obrázkov a prenesené na steny. Pomaľované prostredie spríjemňuje detským pacientom čakanie na lekára a vychováva ľudí k estetickému vnímaniu svojho okolia.

GALÉRIA : 

(klikni na obrázky a uvidíš viac)

Maľovanie vlakovej stanice
Mýty a legendy rodného kraja
Vianočný výtvarný ateliér
Mikuláš na hranici
Stena na záchranu včiel
Módna Show III. tisícročia
Poznaj svojho suseda
Maľovanie detských nemocníc