Učitelia a žiaci v rámci iniciatívy župy Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj dobrovoľníckou prácou zmenili nevzhľadnú budovu vlakovej zastávky na umelecké dielo. Z viacerých návrhov, ktoré učitelia predložili pani primátorka vybrala ten, kde sú stvárnené hlavné symboly mesta a regiónu. Na stenách nájdete kaštieľ, sochu Herkula, chrámy a kostoly, drevenú plastiku Medovej baby, observatórium na Kolonickom sedle, chráneného kosatca, zubra i orla. Práve blízkosť pietneho miesta ovplyvnila motívy aj celkovú farebnosť.

„Je to dobrovoľnícka aktivita. Zapojili sa do nej aj žiaci. Milo ma prekvapilo, že v dnešnej dobe tabletov a mobilov si deti našli čas a zapojili sa s radosťou,“ pochválila žiakov učiteľka Zuzana Čorná. „Je nesmierne dôležité, aby sa aj ony zapojili do skrášľovania svojho mesta. Budujú si tak k nemu vzťah a lepšie chápu, že všetci musia pracovať na tom, aby sme neničili okolie,“ dodáva riaditeľ školy Andrej Smolák.

GALÉRIA :