Naše úspechy

IVAN GAZII, SZUŠ Ubľa

Dom kultúry mládeže Rzeszow
Naši susedia (medzinárodná)

DAMIÁN MINÁR, SZUŠ Snina

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

VIEROSLAVA GROSSRUBATSCHER, SZUŠ Ulič

Matica slovenská
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (celoslovenská)

MARTINA SUROVÁ, SZUŠ Ubľa

Dom kultúry mládeže Rzeszow
Naši susedia (medzinárodná)

ALEX TOMKO, SZUŠ Belá n. Cir.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

NICOLA MEGELOVÁ, SZUŠ Ulič

Ministerstvo zdravotníctva SR
Rodina bez cigariet (celoslovenská)

VERONIKA GUBOVÁ, SZUŠ Ulič

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

TOMÁŠ LOJAN, SZUŠ Belá n. Cir.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

JANA ŽÍROVÁ, SZUŠ Snina

Múzeum Zemplínske Hámre
Najkrajší vianočný stromček (okresná)

TERÉZIA VAJDOVÁ, SZUŠ Belá n. Cir.

Tatranská galéria v Poprade
Anjel Vianoc 2017 (celoslovenská)

JANA TOMÁŠOVÁ SZUŠ Dlhé n. Cir.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

KARIN MAKOVCOVÁ, SZUŠ Dlhé n. Cir.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

DAMIÁN MINÁR, SZUŠ Snina

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

SIMONA DEMJANOVÁ, SZUŠ Ulič

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

Moussa Rehahla, SZUŠ Stakčín

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vesmír očami detí (krajská)

ANETA JANKAJOVÁ, SZUŠ Snina

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe
Naši susedia (medzinárodná)

ŽIACI, SZUŠ Stakčín

ZOO Bojnice
Zvieratá okolo nás (celoslovenská)

JANA DUNDOVÁ, SZUŠ Snina, Stakčín

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe
Naši susedia (medzinárodná)

ALEX DEMETER,  SZUŠ Stakčín

Regionálne centrum mládeže Košice
„Quo vadis, človek?“ Kam kráča tento svet?  (celoslovenská)

 SÁRA ČIŽMÁROVÁ, SZUŠ Snina

Regionálne centrum mládeže Košice
„Quo vadis, človek?“ Kam kráča tento svet?  (celoslovenská)

JÁN KORA, SZUŠ Stakčín

Regionálne centrum mládeže Košice
„Quo vadis, človek?“ Kam kráča tento svet?  (celoslovenská)

MICHAELA DVORANOVÁ, SZUŠ Stakčín

Múzeum Zemplínske Hámre
Zvončeky Vianoc (okresná)

EVA DURILLOVÁ, SZUŠ Snina

Múzeum Zemplínske Hámre
Zvončeky Vianoc (okresná)

NELLA KOFIROVÁ, SZUŠ Stakčín

Múzeum Zemplínske Hámre
Zvončeky Vianoc (okresná)

DAMIÁN MINÁR, SZUŠ Snina

Múzeum Zemplínske Hámre
Zvončeky Vianoc (okresná)

ZUZANA KYJOVSKÁ, SZUŠ Snina

Okresný úrad Snina
Ochranárik čísla 112 (okresná)

SABÍNA ROSIČOVÁ, SZUŠ Stakčín

Okresný úrad Snina
Ochranárik čísla 112 (okresná)

MARTIN HARKOT, SZUŠ Ulič

Okresný úrad Snina
Ochranárik čísla 112 (okresná)

PATRIK ČERVEŇÁK, SZUŠ Stak. Roztoka

Lions Clubs International
A Celebration of Peace (celoslovenská)

ZUZANA KYJOVSKÁ, SZUŠ Snina

Mesto Snina
Snina - moje mesto (mestská)

JULIÁNA JANKAJOVÁ, SZUŠ Snina

SZUŠ Dotyk
Zlatý drak 2016 (medzinárodná)

KRISTÍNA TURBÁKOVÁ, SZUŠ Stak. Roz.

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe
Naši susedia (medzinárodná)

ĽUBOMÍR TURBÁK, SZUŠ Stak. Roztoka

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe
Naši susedia (medzinárodná)

KRISTÍNA TURBÁKOVÁ, SZUŠ Stak. Roz.

Regionálne centrum mládeže Košice
Quo vadis, človek? (celoslovenská)

NATÁLIA ROSOĽANKOVÁ, Stak. Roz.

Regionálne centrum mládeže Košice
Quo vadis, človek? (celoslovenská)

TIMEA ZUBAĽOVÁ, SZUŠ Stakčín

SKYLINK
Astra talent (celoeurópska)

ELENA CHOCHOĽÁKOVÁ, SZUŠ Snina

Ministerstvo vnútra SR
Ochranárik čísla 112 (celoslovenská)

ALEXANDRA GOĽOVÁ, SZUŠ Snina

Lions Club Danubius Bratislava
Peace Poster Contest (celoslovenská)

LENKA MULLEROVÁ, SZUŠ Snina

Lions Club Danubius Bratislava
Peace Poster Contest (celoslovenská)