Elokované pracoviská
MAPKA NOVÁ

Dlhé nad Cirochou

Chlmec

Kalná Roztoka

Klenová

Kolonica

Ladomirov

Papín

Pčoliné

Pichne

Stakčín

Ubľa

Ulič

Zubné