Obľúbená aktivita a prezentácia prác žiakov školy, ktorá prebieha vždy počas Mikulášskych trhov v priestoroch Galérie Andrej Smolák a Domu kultúry na prízemí. Žiaci majú možnosť svoje výrobky, ktoré si starostlivo pripravili počas vyučovacích hodín alebo vo voľnom čase predávať, pričom všetky zárobky ostávajú im. Vítané sú aj deti, ktoré nie sú našimi žiakmi, tí si môžu priamo na mieste vyskúšať rôzne výtvarné techniky a postupy, vyrobiť si peknú vianočnú ozdobu, dekoráciu, či zistiť ako sa môžu stať žiakom našej školy a priamo sa spoznať s našimi pedagógmi.

GALÉRIA :