O Škole 

Škola začala svoju pôsobnosť 1. septembra 2004. Je riadne zapísaná v sieti škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Zriaďovateľom je výtvarník, pedagóg a galerista Andrej Smolák. Sídli v exkluzívnych priestoroch na Českej ulici v Snine. K dispozícií sú triedy kreslenia a maľovania, grafiky a keramiky. Má vlastnú galériu a na výučbu sa aktívne využíva aj exteriér záhrady.

Vytvorili sme 16 elokovaných pracovísk v okolitých dedinách, do ktorých naši učitelia chodia vyučovať. Deti tak nemusia cestovať do Sniny. Žiaci z týchto dedín sa taktiež aktívne podieľajú na školských projektoch.

ŠKOLNÉ PRE SZUŠ SNINA JE :

-  pri podpísaní čestného vyhlásenia pre zber údajov     10,- € / mesiac

-  bez podpísania čestného vyhlásenia pre zber údajov  25,-€ / mesiac

ŠKOLNÉ PRE ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ JE :

-  pri podpísaní čestného vyhlásenia pre zber údajov        0,- € / mesiac

-  bez podpísania čestného vyhlásenia pre zber údajov  10,- € / mesiac