Cieľom módnej show bolo upriamiť pozornosť ľudí na znečisťovanie prírody. Totiž všetky modely boli vytvorené z odpadového materiálu. Žiaci vytvorili rôznorodé kosými a zároveň ich predviedli na mólach počas Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie Andrej Smolák.

GALÉRIA :