Žiaci zo súkromnej ZUŠ si počas vyučovania pripravili maľované kamene ako darčeky pre colníkov a pohraničiarov, ktorí slúžia na Slovensko - Ukrajinskej hranici v Ubli a spolu s Mikulášom ich odovzdali ako poďakovanie za ich nepretržitú službu a našu kamennú istotu. Nemohli však prejsť cez „nezmyselnú“ rampu a potešiť tak i ukrajinských pracovníkov hranice.

GALÉRIA :